Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Površina teles

Izračunaj površino kvadra na prikazu. Pomagaj si z mrežo kvadra. S spreminjanjem dolžine, širine in višine dobiš nove primere.

Površina telesa je vsota ploščin vseh mejnih ploskev telesa. Površino označimo s črko $P$.

Zgled

Neko telo je omejeno s šestimi ploskvami. Po dva para ploskev sta skladna. Velikost treh različnih ploskev je $20\,{\rm cm^2}$, $15\,{\rm cm^2}$ in $25\,{\rm cm^2}$. Izračunaj površino telesa.

$P=$ 120 $\,{\rm cm^2}$

Zgled

Izračunaj površino telesa, ki ga predstavlja mreža na sliki. Podatke preberi s slike.

Zgled

S sliko je prikazano telo. Šestkotnika sta skladna in enakostranična. Izračunaj površino telesa. Podatke preberi s slike.

<NAZAJ
>NAPREJ535/539