Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Periodičen zapis

Premisli, kako bi ulomke $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{7}$ in $\frac{5}{6}$ zapisal z decimalno številko. Zapisuj v zvezek, nato poglej, kako je zapisovala Branka.

Nedesetiške ulomke lahko zapišemo z decimalno številko s pomočjo računske operacije deljenja. Deljenje se ne izide. Števke se začnejo ponavljati. Ponavljajoči del imenujemo perioda.

Poglej, kako je Branka ulomke zapisala z decimalno številko.

Nedesetiški ulomek zapišemo s periodično decimalno številko. Nad periodo zapišemo črto. 

Zgled

V zvezku preveri, ali zapišemo ulomek $\frac{3}{7}$ s številko $0,\overline{428571}$.

Drži. Ne drži.

Zgled

Vsako decimalno številko zapiši s sedmimi decimalkami.

$0,2\overline{35}=$ 0,2353535
$0,23\overline{5}=$ 0,2355555
$1,\overline{74}=$ 1,7474747  
$1,7\overline{410}=$ 1,7410741  

Zgled

Nedesetiški ulomek $\frac{5}{7}$ leži med zaporednima desetiškima ulomkoma. Z večanjem natančnosti na številski premici določamo vedno boljši približek. Izbiraj različne primere.

<NAZAJ
>NAPREJ82/539