Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Maja je ulomek $\frac{4}{7}$ in ulomek $\frac{4}{5}$ zapisala z decimalno številko s pomočjo računala. Tudi sam uporabi računalo, deli in opiši razliko v izpisu.

Klara in Mojca sta vsaka na svoj način zapisali ulomek $\frac{8}{3}$. Poglej njun zapis in opiši razliko.

Primerjanje števil

Imamo števili $0,3$ in $0,\overline{3}$. Katero število je večje? Najprej poskusi ugotoviti sam, nato poglej prikaz.

Pri primerjanju decimalnega števila s periodo in brez periode moramo upoštevati, da se v številki s periodo števke ponavljajo.

Zgled

Zapiši znak $>$, $<$ ali $=$ tako, da bodo pravilne trditve. Po potrebi si zapisuj v zvezek.

$3,4$ > $3,\overline{3}$   $2,14$ < $2\frac{1}{6}$
  $0,454545... $ = $\frac{5}{11}$
$0,375$ < $0,\overline{4}$
  $3,\overline{09}$ > $3,09$
  $\frac{6}{17}$ < $0,36$

Zgled

V označeni kvadrat povleci vsako število, ki je manjše od $0,\overline{714285}$.

Zgled

Ulomek $\frac{3}{7}$, zapisan z decimalno številko, ima na peti decimalki števko $7$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ83/539