Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Desetiški ulomek je vsak ulomek z desetiško enoto ($10$, $100$, $1\,000$, ...) v imenovalcu ali vsak ulomek, ki ga lahko razširimo ali  krajšamo na desetiško enoto. Poglej primere.

Desetiške ulomke lahko zapišemo z decimalno številko. Upoštevamo, da so za celim delom desetine, nato stotine, pa tisočine, desettisočine... Desetiški ulomki imajo končno število decimalk, različnih od nič.
desetice
enice
,
desetine
stotine
tisočine
desettisočine
D
E
,
d
s
t
dt
$10$
$1$
,
$\frac{1}{10}$
$\frac{1}{100}$
$\frac{1}{1\,000}$
$\frac{1}{10\,000}$

Desetiške ulomke lahko zapišemo z decimalno številko tudi z računsko operacijo deljenja.

Nedesetiški ulomek je vsak ulomek, ki ga ne moremo zapisati z desetiško enoto v imenovalcu. Nedesetiški ulomek lahko zapišemo s periodično decimalno številko z računsko operacijo deljenja. Perioda je števka ali več števk, ki se ponavljajo na mestih decimalk. Nad periodo zapišemo črto. Poglej primere zaokroževanja periodičnega števila na stotine (dve decimalki).  

Desetiške in nedesetiške ulomke lahko zapišemo z decimalno številko tudi z računalom.

<NAZAJ
>NAPREJ84/539