Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
15.

Količine pretvori v zapisano enoto. Če vrednost ni naravno število, jo zaokroži na celi del. V kvadratek zapiši N, če je vrednost naravno število, in Z, če si vrednost zaokrožil.

a) $ \frac{4}{5}\,\rm{m}= $ 8 $\rm{dm} $  N $ \frac{2}{3}\,\rm{km}\,\doteq $ 667 $\rm{m} $   Z
b) $\frac{4}{10}\,\rm{l}= $ 4 $\rm{dl} $   N
$ \frac{23}{100}\,\rm{hl}= $ 23 $\rm{l} $   N
c) $\frac{5}{7}\,\rm{kg}\,\doteq $ 71 $\rm{dag} $   Z
$ \frac{12}{20}\,\rm{dag}= $ 6 $\rm{g} $   N
16.
17.

Premakni decimalne številke tako, da bodo urejene po velikosti.

18.

Litrska steklenica je bila do vrha napolnjena s sokom. Vanja je odlila $ \frac{5}{6}$ litra soka. Urša je dobila preostanek soka. Količino Uršinega soka zapiši z decimalno številko.

19.

Iz števk $1$, $2$, $3$, $4$ in $5$ sestavi okrajšane ulomke, manjše od $0,7$. Ulomke zapiši z decimalno številko. Nedesetiške ulomke zaokroži na dve decimalki. Zapisane decimalne številke uredi od najmanjše do največje.

20.

Na številski premici prikaži vse ulomke z imenovalcem $250$, ki ležijo med številoma $0,62$ in $0,63$.

21.

S sošolci narišite vsak eno daljico. Izmerite dolžino daljice na milimeter natančno. Zapiši si dolžino tvoje daljice in dolžine daljic še treh sošolcev. Dolžine zapiši v metrih in dobljene vrednosti zapiši z okrajšanimi ulomki.

<NAZAJ
>NAPREJ87/539