Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Z množine na enoto

Dedek Janez je parcelo velikosti $95\frac{1}{2} \, \rm{a}$ podaril svojim petim vnukom. Vsakemu je namenil enak del. S prikazom ugotovi, koliko arov parcele pripada enemu vnuku.

Enemu vnuku pripada 19
1
10
$\rm{a}$ parcele.

Vrednost za več enot delimo s številom enot in tako izračunamo vrednost za eno enoto. Sklepamo iz množine na enoto.

Zgled

Zavitek desetih čokoladic tehta $2\frac{1}{2}\,\rm{kg}$. Ena čokoladica iz zavitka tehta 
1
4
$\rm{kg}$.

Zgled

Petra v tednu spije $13\frac{3}{10} \,\rm{l}$ vode. Koliko litrov vode spije v enem dnevu, če spije vsak dan enako količino vode?

Zgled

V trgovini Barvilko prodajajo barvo za pleskanje v posodi po $2,5 \,\rm{l}$. Ena posoda zadostuje za pleskanje $15\frac{1}{6} \,\rm{m^2}$.
Koliko $\rm{m^2}$ površine pobarvamo z enim litrom take barve?
 

Zgled

Dopolni preglednico. Sklepaj.

Masa moke ($\rm{kg}$)
$1$
$1\frac{1}{2}$
$2$
$2\frac{1}{2}$
$3$
Masa kruha ($\rm{kg}$)
1
1
4
  1
7
8
2
1
2
  3
1
8
 $3\frac{3}{4}$
<NAZAJ
>NAPREJ256/539