Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Trikotniku očrtana krožnica

V zvezek načrtaj trikotnik $ABC$ z dolžinami stranic $a=4\ \rm{cm}$, $b=5\ \rm{cm}$ in $c=6\ \rm{cm}$. Vsaki stranici trikotnika nariši simetralo. Kaj opaziš?

Nariši daljice, ki povezujejo presečišče simetral stranic z oglišči trikotnika, in jih izmeri. Zapiši svoje ugotovitve. V zvezek nariši poljuben trikotnik in preveri, ali velja ugotovljena lastnost.

Zgled

S pomočjo računalniškega orodja nariši presečišče simetral stranic trikotnika. Izmeri razdaljo med oglišči in presečiščem simetral.

Simetrale stranic trikotnika se sekajo v eni točki, ki je enako oddaljena od vseh treh oglišč trikotnika.

Zgled

V zvezek načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki: $c=5\ \rm{cm}$, $α=50^{\circ}$ in $β=65^{\circ}$.

Nariši simetrale stranic trikotnika in označi presečišče simetral s $S_o$. Nariši krožnico s središčem v točki $S_o$ in polmerom $r_o=|S_oB|$. Za pomoč si oglej spodnji postopek.

Presečišče simetral stranic trikotnika je središče trikotniku očrtane krožnice ($S_o$). Polmer ($r_o$) te krožnice je razdalja od središča krožnice do poljubnega oglišča trikotnika.

<NAZAJ
>NAPREJ350/539