Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Središče trikotniku očrtane krožnice

Opiši sliko. Premikaj oglišče $C$ in opazuj lego središča trikotniku očrtane krožnice. Zapiši ugotovitve v zvezek.

Lega središča trikotniku očrtane krožnice je odvisna od vrste trikotnika glede na velikost notranjih kotov.

Zgled

Za polmer očrtane krožnice lahko izberemo razdaljo od središča trikotniku očrtane krožnice do poljubnega oglišča trikotnika. Utemelji odgovor.

Drži. Ne drži.

Zgled

Za določitev središča trikotniku očrtane krožnice moramo nujno narisati vse tri simetrale stranic. Utemelji odgovor.

Drži. Ne drži.

V pravokotnem trikotniku je polmer očrtane krožnice enak polovični dolžini hipotenuze.

Drži. Ne drži.

Zgled

Anže (hiša $A$), Boris (hiša $B$) in Cene (hiša $C$) bi se radi srečali na mestu, ki je enako oddaljeno od njihovih hiš. S pomočjo računalniškega orodja načrtaj mesto srečanja.

<NAZAJ
>NAPREJ351/539