Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Trikotniku včrtana krožnica

V zvezek načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki: $a=4,5\ \rm{cm}$, $b=5\ \rm{cm}$ in $c=6\ \rm{cm}$.

V trikotniku $ABC$ nariši vse simetrale notranjih kotov. Kaj opaziš?

Simetrale notranjih kotov trikotnika potekajo skozi skupno točko. Označimo jo s $S_v$.

V trikotniku $ABC$ izmeri vse razdalje med točko $S_v$ in stranicami trikotnika. Kaj opaziš? Pomisli na lastnosti simetral kotov.

Presečišče simetral notranjih kotov trikotnika je enako oddaljeno od vseh treh stranic trikotnika.

S šestilom nariši krožnico s središčem v točki $S_v$. Dolžina polmera je enaka razdalji med točko $S_v$ in stranico trikotnika.

Trikotniku lahko včrtamo krožnico. Središče $S_v$ trikotniku včrtane krožnice je presečišče simetral notranjih kotov trikotnika. Dolžina polmera krožnice je razdalja od središča krožnice $S_v$ do poljubne stranice trikotnika.

Podrobno si oglej korake načrtovanja trikotniku včrtane krožnice. Korake načrtovanja napiši v zvezek.

Zgled

Koliko simetral notranjih kotov trikotnika zadostuje, da določimo središče trikotniku včrtane krožnice?

<NAZAJ
>NAPREJ357/539