Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Načrtovanje trikotnikov

V trikotniku $ABC$ poznamo naslednje podatke: $c=5\ \rm{cm}$, $β=60^{\circ}$ in $r_v=1,5\ \rm{cm}$. Nariši skico in premisli, kateri trikotnik lahko najprej načrtaš. Zapiši potek načrtovanja in trikotnik $ABC$ načrtaj v zvezek. Pomagaj si s spodnjim prikazom.

Trikotnik lahko načrtamo tudi, če je med znanimi podatki dolžina polmera trikotniku včrtane krožnice.

Zgled

V zvezek načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki: $a=4,5\ \rm{cm}$, $γ=75^{\circ}$ in $r_v=1\ \rm{cm}$.

Zgled

Oglej si spodnjo skico in načrtaj sliko v zvezek.

Zgled

Načrtaj trikotnik $ABC$, v katerem so simetrale vseh notranjih kotov hkrati simetrale nasprotnih stranic.

Načrtani trikotnik je enakostranični trikotnik.
<NAZAJ
>NAPREJ359/539