Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razišči lego središča trikotniku včrtane krožnice. Na spodnjem prikazu premikaj oglišče $C$.

Zgled

Načrtaj poljuben topokotni trikotnik in mu včrtaj krožnico.

Zgled

Načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki: $a=5\ \rm{cm}$, $b=4,5\ \rm{cm}$ in $c=6,5\ \rm{cm}$. Trikotniku včrtaj krožnico. Izmeri dolžino polmera včrtane krožnice.

$r_v=$ 14 $\rm{mm}$

ZGLED

Načrtan je trikotnik $ABC$ z velikostjo obsega $12\ \rm{cm}$. Spreminjaj dolžini dveh stranic in razišči, v katerem trikotniku glede na dolžine stranic je velikost polmera včrtane krožnice največja.

Največjo krožnico pri danem obsegu trikotnika lahko vrišemo v enakostranični trikotnik.
<NAZAJ
>NAPREJ358/539