Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Aritmetična sredina ali povprečna vrednost je srednja vrednost številskih podatkov. Aritmetična sredina je količnik med vsoto vrednosti podatkov in številom vseh podatkov. Pri računanju aritmetične vrednosti upoštevamo vse podatke. Tudi tiste, katerih vrednost je $0$, ali podatke, ki se večkrat ponovijo.

Opazuj razporejanje bonbonov. Bonbone razporedimo tako, da jih imajo vsi isto število.

V preglednici je zapisano število zgoščenk, ki jih imajo učenci. Opazimo, da dva učenca nimata zgoščenk. Trije učenci imajo doma vsak po $18$ zgoščenk. Koliko zgoščenk ima v povprečju vsak učenec? 

Aritmetično sredino ali povprečno vrednost uporabljamo v vsakdanjem življenju. Poglej primer.

S pomočjo računalniškega programa za delo s preglednicami grafično prikažimo stroške telefonskih pogovorov. Izračunajmo povprečni mesečni strošek telefonskih pogovorov. Ugotovimo, kateri podatek najbolj odstopa od povprečne vrednosti. Ali je enako število podatkov pod in nad povprečno vrednostjo? 

 

Povprečni mesečni strošek za mesece januar, februar, marec, april in maj je 33 $€$.

Nad povprečno vrednostjo je samo en podatek, štirje podatki so pod povprečno vrednostjo. Podatek, ki od preostalih podatkov zelo odstopa, bistveno vpliva na povprečno vrednost vseh podatkov.

<NAZAJ
>NAPREJ450/539