Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

V preglednici je prikazana rast cen $95$-oktanskega bencina. Kolikšna je bila povprečna cena bencina v letih od $2007$ do $2012$? Povprečno ceno zaokroži na tri decimalke. Za koliko $€$ se cena bencina iz junija $2012$ razlikuje od povprečne cene bencina?

7.

Dan je črtni prikaz temperature zraka za $5$ zaporednih dni. Izračunaj povprečno temperaturo zraka. Kolikšna bi morala biti temperatura peti dan, da bi bila povprečna vrednost temperatur $4,6\ ^\circ$C? Na črtnem prikazu upodobi novo temperaturo za peti dan.

8.

Prikaži število dni, ki so jih učenci preživeli na morju. Tine je bil na morju $5$ dni, Anja $8$ dni. Maj je bil na morju polovico Anjinih dni.  Brina ni bila na morju. Koliko dni je preživel na morju Žiga, če je vsak v povprečju preživel na morju $4$ dni? Vpiši število dni v prazna polja. Izrisal se bo stolpčni prikaz.

9.

Ugotovi, za katere podatke lahko izračunamo povprečno vrednost.

10.
Povprečna vrednost dveh števil je $10$. Če dodamo še eno število, je povprečna vrednost vseh števil $9$. Dodali smo število 7 .
<NAZAJ
>NAPREJ452/539