Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Pri tabornikih je $15$ otrok, ki so v povprečju stari  $14$ let. Katera od spodaj zapisanih trditev zagotovo drži?

2.

Modra barva je povprečna barva rumene in zelene barve. Razmisli ter v zvezek zapiši utemeljitev.

3.

V zvezek izračunaj povprečne vrednosti dolžin metov žogice za vsakega učenca.  Izračunaj tudi povprečje prvega, drugega, tretjega in četrtega meta žogice.

4.

Starostno sestavo udeležencev teka prikazuje stolpični prikaz. Dopolni preglednico.

  $13$ let
$14$ let
$15$ let
$18$ let
Starost vseh
Fantje
   4
  2   9   1       $233$
Dekleta
   6
  4   8   3       $308$

Izračunane vrednosti zaokroži na dve decimalki. Povprečna starost deklet je 14,67 leta. Povprečna starost fantov je 14,56 let. Povprečna starost vseh udeležencev je 14,62 leta.

5.

Pravokotnik preoblikuj v kvadrat tako, da bo stranica kvadrata enaka aritmetični sredini dolžin stranic pravokotnika.

<NAZAJ
>NAPREJ451/539