Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koti trapeza

Opazuj velikost notranjih kotov v trapezu. Spreminjaj trapez s premikanjem oglišča $C$ in oblikuj tudi enakokraki trapez. Kaj veš o vsoti notranjih kotov? Kaj lahko poveš o kotih trapeza?

Vsota velikosti notranjih kotov trapeza je $360^{\circ}$. Vsota velikosti kotov ob istem kraku je enaka iztegnjenemu kotu ($\alpha+\delta=180^{\circ}$, $\beta+\gamma=180^{\circ}$).

V enakokrakem trapezu sta kota ob isti osnovnici skladna ($\alpha=\beta$, $\gamma=\delta$).

Zunanji kot je sokot notranjega kota. Velikost zunanjega kota je enaka velikosti notranjega kota z vrhom ob istem kraku.

Zgled

Zapisani sta velikosti dveh notranjih kotov trapeza. Izračunaj velikosti preostalih notranjih kotov in enega zunanjega kota trapeza. S premikanjem oglišča $C$ oblikuješ novi trapez.

Zgled

V enakokrakem trapezu je velikost zunanjega kota $\delta'=50^{\circ}$. Izračunaj velikosti preostalih kotov enakokrakega trapeza.

$\alpha=$ 50 $^{\circ}$, $\beta=$ 50 $^{\circ}$, $\gamma=$ 130 $^{\circ}$, $\delta=$ 130 $^{\circ}$

$\alpha'=$ 130 $^{\circ}$, $\beta'=$ 130 $^{\circ}$, $\gamma'=$ 50 $^{\circ}$

Zgled

Če je v trapezu $\alpha+\gamma=180^{\circ}$, je trapez enakokraki.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ503/539