Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Načrtovanje trapeza

V zvezek nariši poljuben trapez. Izmeri dolžine stranic, dolžino višine trapeza in velikosti notranjih kotov trapeza. Razmisli, koliko podatkov bi zadoščalo za načrtovanje trapeza. Nato izberi potrebno število podatkov in načrtaj trapez.

Za načrtovanje trapeza potrebujemo v splošnem štiri neodvisne podatke.

Zgled

Načrtaj trapez s podatki $a=5\,{\rm cm}$, $c=3\,{\rm cm}$, $v=3,5\,{\rm cm}$ in $\alpha=80^{\circ}$. Pomagaj si s skico, ki jo izključi pred načrtovanjem.

Zgled

Načrtaj trapez s podatki $a=6\,{\rm cm}$, $b=5\,{\rm cm}$, $d=4\,{\rm cm}$ in $v=4\,{\rm cm}$. Pomagaj si s skico. Koliko rešitev ima naloga?

Zgled

Načrtaj enakokraki trapez s podatki $a=7\,{\rm cm}$, $b=5\,{\rm cm}$ in $\alpha=70^{\circ}$. Ali imaš danih dovolj podatkov? Odgovor utemelji.

Za načrtovanje enakokrakega trapeza potrebujemo tri podatke.

Zgled

Načrtaj enakokraki trapez s podatki $c=5\,{\rm cm}$, $b=4\,{\rm cm}$ in $f=6\,{\rm cm}$. Pomagaj si s skico, ki jo izključi pred načrtovanjem.

<NAZAJ
>NAPREJ504/539