Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Srednjica trapeza

Na list papirja nariši poljuben trapez. S simetralami krakov določi razpolovišči krakov. Razpolovišči poveži z daljico $s$. Trapez izreži in prereži po daljici $s$. Iz dobljenih delov sestavi paralelogram. Kaj lahko poveš o stranicah paralelograma?

Srednjica trapeza je daljica s krajišči na razpolovišču krakov trapeza. Dolžina srednjice je $s=\frac{a+c}{2}$.

Zgled

Narisan je enakokraki trapez $ABCD$. Načrtaj srednjico trapeza. Izračunaj dolžino srednjice.

Zgled

Narisan je trapez $ABCD$ z vrisano srednjico in višino trapeza. Spreminjaj trapez s premikanjem oglišča $C$. Kaj lahko poveš o legi med srednjico in višino trapeza?

Srednjica trapeza razpolavlja višino trapeza.

Zgled

Osnovnica enakokrakega trapeza je dolga $10\,{\rm cm}$, srednjica tega trapeza je dolga $7\,{\rm cm}$.

Dolžina druge osnovnice je 4 $\,{\rm cm}$.
<NAZAJ
>NAPREJ505/539