Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Formule in modeli

Za imenovanje spojin potrebujemo taka pravila, ki bodo veljala za vse spojine, tudi za tiste, ki še niso odkrite. Za poimenovanje spojin moramo najprej vedeti, kako so atomi v spojini povezani, torej moramo poznati njeno strukturo, medtem ko pa lahko iz imena spojine sklepamo na strukturo spojine. Nazoren prikaz spojine z vsemi vezmi med atomi in z neveznimi elektronskimi pari imenujemo STRUKTURNA formula.

   

Enostavnejši ali poenostavljen zapis predstavlja RACIONALNA formula.

   

Za velike molekule, predvsem pa za ciklične spojine, pišemo še preprostejše formule in sicer SKELETNE formule.

     

 

PROSTORSKO formulo pri poimenovanju spojin redko pišemo.

Nam pa računalniška grafika omogoča še boljšo prostorsko predstavitev zgradbe neke molekule. Za ta prikaz najpogosteje uporabljamo palični, kroglični in kalotni model. Kroglični model molekule pentana vidimo na animaciji. V vrstici pod modelom lahko izberete še  kalotni in palični model. Model lahko s klikom sami premikate v vse smeri.

Model molekule pentana

vrtenje molekule palični kroglični kalotni

<NAZAJ
>NAPREJ36/335