Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nenasičeni ogljikovodik

Če spojina vsebuje dvojno ali trojno vez, verigo oštevilčimo tako, da je dvojna ali trojna vez čim bliže 1. C-atomu. Dvojne in trojne vezi imajo pri označevanju verige prednost pred alkilno skupino in drugimii substituentami. Ime te naše spojine je 5-metilheks-2-en.

Za vse tri spojine, zapisane v skeletni formuli, določite, iz katere smeri (leve/desne) bomo oštevilčili verigo.

   

 a  b  c

Verigo spojine a oštevilčimo iz desne smeri. Verigo spojine b oštevilčimo iz desne smeri. Verigo spojine c oštevilčimo iz leve smeri.

Imenom, ki so zapisana, dodelite črko, ki predstavlja formulo te spojine.

a
b
c
d
e
  f
g
h
i

ime spojine črka
heksa-1,5-dien f
pent-1-en-4-in g
3-metilheksan a
1,4-dietilcikloheksan c
3,5-dimetilhepta-2,4-dien h
ciklobuten d
2,3,4,5-tetrametilheksan b
3-etil-5-metilhepta-2,4-dien i
3-metilheksa-2,4-dien
e
<NAZAJ
>NAPREJ38/335