Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Funkcionalne skupine

Če imamo v organski spojini zraven ogljika in vodika še kisik, govorimo o organskih kisikovih spojinah, če je prisoten dušik, pa o dušikovih organskih spojinah. Nekaj funkcionalnih skupin s končnicami in predponami je navedenih pod gumbom Funkcionalne skupine.

Poglejmo primer spojine z razvejano verigo z eno dvojno vezjo in prisotno funkcionalno skupino -OH. 

1. Najdaljša veriga ima 6 C-atomov (heks).
2. Glede na prioriteto za označevanje verige, alkilna skupina < dvojna, trojna vez < funkcionalna skupina, verigo oštevilčimo od funkcionalne skupine -OH, ki je na 1. C-atomu (1-ol).
3. Stranska veriga CH3- (metil) je na 2. C-atomu (2-metil).
4. Spojine ima dvojno vez, ki se začne 4. C-atomu (4-en).
Ime spojine je torej 2-metilheks-4-en-1-ol.

Opozorilo: Skupina -OH bi lahko bila v prejšnjem primeru tudi na katerem drugem mestu, zato je nujno treba povedati, da skupina -OH leži na na 1. C-atomu.

Skupaj poimenujmo še naslednjo spojino:

1. Najdaljša veriga ima 10 C-atomov (dek).
2. Verigo oštevilčimo od funkcionalne skupine -CHO (al).
3. Stranska veriga CH3- (metil) je na 8. C-atomu.
4. Spojina ima dvojno vez, ki se začne na 2. mestu (2-en)

Ime spojine je torej: 8-metildek-2-enal

Če je prisotna le ena funkcionalna skupina, spojino obvezno poimenujemo v 2. končnici. Sestavni del aldehidne skupine je C-atom, ki je hkrati tudi 1. atom v verigi, zato ni treba označevati lege te skupine. Taki skupini sta tudi karboksilna skupina (-COOH) in amidna skupina (-CONH2).

Opozorilo: Če je skupina -COOH vezana na ciklično verigo, dobi spojina končnico karboksilna kislina, skupina -CHO pa karbaldehid (primer: cikloheksankarboksilna kislina). 

<NAZAJ
>NAPREJ40/335