Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nasičeni ogljikovodiki

Najpreprostejše organske spojine so spojine ogljika in vodika. Naše spoznavanje organske nomenklature bo zajelo le osnovna pravila. Tako je lahko ime nekega ogljikovodika zgrajeno iz treh delov:

PREDPONE-OSNOVE-1. KONČNICE 

OSNOVA za poimenovanje organske spojine je najdaljša neprekinjena veriga C-atomov. Tej osnovi vedno dodamo 1. KONČNICO, ki nam pove, kakšne vezi so med ogljikovimi atomi. Za enojne vezi dodamo končnico -an, za dvojne, končnico -en, za trojne vezi pa končnico -in.

Če je veriga razvejana, stranske verige (tudi substituente in večina funkcionalnih skupin) poimenujemo v PREDPONI. Za verigo, ki je sklenjena v obroč, uporabljamo predpono CIKLO, ki leži neposredno pred osnovo.

Če je veriga nerazvejana, je poimenovanje enostavno (poglejte gumb ogljikovodiki), če pa je veriga razvejana, izberemo najprej najdaljšo neprekinjeno verigo ogljikovih atomov in jo oštevilčimo tako, da ležijo stranske verige čim bližje prvemu C-atomu oštevilčene verige.

Poimenujmo spojino, ki jo kaže animacija ob premikanju drsnika:
1. Najdaljša veriga je iz šestih C-atomov, osnova heks.
2. Vse vezi so enojne, zato dodamo končnica -an.
3. Stranska veriga je CH3- (alkilna skupina). Ime alkilne skupine tvorimo tako, da se osnovi met, (1 C-atom) doda končnico -il, torej metil.

 

4. Verigo oštevilčimo z desne strani, ker je bližje stranski verigi (metilni skupini). Metilna skupina tako leži na drugem ogljikovem atomu: 2-metil.
5. Ime spojine je tako: 2-metilheksan. Številko in besedo vedno ločimo s pomišljajem, več številk pa z vejicami.

<NAZAJ
>NAPREJ37/335