Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Pri pisanju formul organskih spojin za potrebe poimenovanja največkrat uporabljamo STRUKTURNE, RACIONALNE in SKELETNE formule.

Ime organske spojine je sestavljeno iz:
PREDPON-OSNOVE-1. KONČNICE-2. KONČNICE

PREDPONA: po abecednem vrsten redu navajamo substituente in funkcionalne skupine.

RO-
alkoksi   R-
alkil 
-NH2
amino 
  -X
halogeno
-OH hidroksi   -NO2
nitro
-CHO
formil
  CONH2
amido
-CO-
okso
  -COOH
karboksi 
OSNOVA: ime najdaljše neprekinjene verige C-atomov: (met za CH4et za C2H6 , prop za C3H8but zaC4H10 , pent za C5H12 ...).
1K: an - enojne vezi, en - dvojne vezi, in -trojne vezi.
2K: funkcionalna skupina z največjo prioriteto: (amin -NH2 < ol -OH < on -C=O < al -CHO < amid -CONH2 < ojska kislina -COOH)

Glavno verigo oštevilčimo glede na prisotne substituente, dvojne in trojne vezi ter prisotne funkcionalne skupine po naslednji prioriteti:
substituente < dvojnih, trojnih vezi < funkcionalne skupine.

Poimenujmo prikazane spojine. Še vedno si lahko pomagamo s pravili, ki so zbrane v povzetku.
a
b c
d
e
f
g
h
  i

spojina ime spojine
a
2-metilpropan-2-ol
b butanal
c butandiojska kislina
d cikloheksanol
e 2- metil -1,3,5 - trinitrobenzen
f dibromodiklorometan
g 3-metilpentan-2-amin
h pent-2-in
i cikloheksanon
<NAZAJ
>NAPREJ42/335