Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Poimenujte naslednje spojine.


Spojina
Ime spojine
 A cikloheksa-1,3-dien
 B 3-metilheksa-1,3-dien
 C 2- (2-metilpropil) cikloheksanon
 D 2-hidroksibenzojska kislina
 E 5-metilciklopenta-1,3-dien
 F 2,3-diklorobutan
2.

K imenu spojine pripišite črko, ki predstavlja formulo te spojine.

ime spojine črka
4-kloroheksan-3-ol b
heptan-1,2-diol
a
5-metilheksan-3-ol
d
pentan-1,2,3,4,5-pentaol
c
3.

Ugotovite pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ43/335