Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Spojina lahko vsebuje tudi dve ali več funkcionalnih skupin. Le eno od funkcionalnih skupin poimenujemo v 2. končnici (glede na prioriteto skupin), preostale poimenujemo s predpono in jih navajamo po abecednem vrstnem redu. Poglejmo primer:

1. Najdaljša veriga ima 8 C-atomov (okt).
2. Veriga ima samo enojne vezi, 1. končnica je an.
3. Oktan ima skupino -COOH ,skupino -NH2 in skupino CH3.
4. Verigo oštevilčimo z desne strani, da je funkcionalna skupina (-COOH) z najvišjo prioriteto čim bliže 1. C-atomu. To skupino poimenujemo v 2. končnici (ojska kislina).
5. Skupino -NH2 (amino), ki je na 2. C-atomu in CH3- (metil), ki je na 6. C-atomu, zapišemo po abecednem vrstnem redu.
Ime spojine je torej: 2-amino-6-metiloktanojska kislina

Med funkcionalnimi skupinami izberite tiso, po kateri bomo spojino poimenovali v 2. končnici. Zapišite končnico te skupine.

CH3CH2CH(OH)CH2COCH3

on

CH3COCH2CH2CHO
al
CH3CH(NH2)CH2CH2CH2OH
ol
CH3CHClCH2CH2NH2
amin
CH3OCH2CH2OH
ol
HOCH2CH2CH2CH(NH2)COOH
ojska kislina

Povežite formulo spojine in ime spojine, ki je poimenovana po funkcionalni skupini z največjo prednostjo.

Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ41/335