Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Poimenujte naslednje spojine, zapisane v skeletnih formulah.

Spojina
Ime 
 a butan-1-ol
 b pentan-2-ol
 c pentan-3-ol  
 d heksan-2-ol  

 

9.

Ugotovite pravilne trditve.

10.

Katerim spojinam pripadajo navedena imena. Pripišite črko, ki predstavlja ustrezno spojino.

Spojina
črka
3-etoksiheksan c
1-etoksi-2-metilpropan d
2-etoksi-3-metilpentan a
1-propoksibutan b
11.

Zapišite ime prikazane spojine.

 

Ime: 2-aminoheks-5-enojska kislina
<NAZAJ
>NAPREJ45/335