Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
4.

Povežite imena spojin s pravilno formulo.

metil etanoat
metoksietan
etanamin
enatamid
etandiojska kisline
Število napačnih: 0
5.

Poimenujte naslednje spojine.

Spojina
Ime spojine
A
3,6-dimetilhept-3-enal
B
4-hidroksipentan-2on
C
3-metilcikloheksanon
D
ciklohes-2-enol
E
3-aminobenzojska kislina
F
5-klorohept-3-endiojska kislina
6.

Ali so naslednje trditve pravilne ali nepravilne?

Spojina E v prejšnji nalogi je aromatska.

Drži. Ne drži.
7.

Spojine A, E in F so karboksilne kisline.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ44/335