Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reaktivni delci

Bistvo kemijske reakcije je pretvarjanje ene snovi v drugo snov. To se lahko zgodi, če se vezi med atomi ene snovi razcepijo in se nato tvorijo nove vezi med drugimi atomi.

Vez, ki je elektronski par med dvema atomoma, se pri razcepu vezi razdeli na dva načina: homolitsko ali heterolitsko.

1. Na sliki so še enkrat predstavljeni vsi trije delci, ki nastanejo s prekinitvijo vezi. Razlikujejo se po število valenčnih elektronov. Poimenujte jih kot: elektrofil, nukleofil ali radikal; določite jim naboj: +, ali 0; določite, pri kateri prekinitvi vezi nastanejo: ho (homolitski) ali he (heterolitski).

delecime: nukleofil radikal
elektrofil
naboj:
-
0
+
prekinitev vezi:
he ho he

Po reaktivnih delcih poimenujemo organske reakcije. Tako razlikujemo radikalske, elektrofilne in nukleofilne reakcije. Ti reaktivni delci so del reaktanta, ki mu rečemo reagent. Reaktant, s katerim reagira reagent, se imenuje substrat. Gre torej za reakcijo med dvema paroma, ki se privlačujeta:

Delec z negativnim nabojem na C-atomu imenujemo tudi karboanion in delec s pozitivnim nabojem na C-atomu imenujemo karbokation. Nukleofili (donorji elektronskega para) so lahko tudi nevtralne molekule, kot sta H2O in NH3. Tudi elektrofili (akceptorji elektronskega para) so lahko nevtralne molekule, kot je BF3.


2. Naslednje delce razvrstite med elektrofile (E), nukleofile (N) in radikale (R) (zaradi preglednosti nevezni elektronski pari niso narisani) tako, da pod delec zapišete E, N ali R:
OH NH3
CH3
C6H5N2+
CH3CH2
H2O
Br–
N N
R
E
R
N
N
H3C+ 
CH3CH2OH
Cl+ 
CN
BCl3
NO2+  H+
E
N
E
N
E
E
E
<NAZAJ
>NAPREJ60/335