Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
14.

Katere trditve držijo za alkane?

15.

Katera trditev drži za ogljikovodike?

16.

Dokončajte naslednjo reakcijo.

CH3-CH2-CH=CH2 + HI → CH3-CH2-CHI-CH3
17.

Kaj je glavni produkt hidriranja (adicije vode) na pent-1-in?

18.

Dopolnite naslednje besedilo.

Najpomembnejše reakcije na alkenih so elektrofilne adicije .
Za aromatske spojine so značilne reakcije elektrofilne substitucije .
Pri alkiliranju benzena z 1-bromopropanom se na benzenov obroč veže propilna skupina.
Pri kislinsko katalizirani adiciji vode na propin nastane propanon ali aceton. Pri reakciji nastane tudi nekaj propenola . Obe spojini sta funkcionalna izomera. Pojav, ko sta ta dva izomera v ravnotežju, pa imenujemo tavtomerija .

19.

Pri bromiranju heksana nastane več 2-bromoheksana kot 1-bromoheksana.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ69/335