Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reakcijske sheme

Organske reakcije so precej zapletene reakcije, bolj kot večina anorganskih reakcij. Zato po dogovoru organske reakcije poenostavljeno zapisujemo z reakcijskimi shemami. V teh shemah zapisujemo: substrat, reagent, pogoje, glavni produkt in stranski produkt.

Kemijska reakcijaSubstrat je neka organska spojina, ki jo pri reakciji pretvarjamo v drugo, običajno organsko spojino.

Reagent so lahko organske ali anorganske spojine, ki povzročijo spremembo v substratu, da lahko nastane nova snov, produkt. Navadno ga pišemo na puščico.

Pogoji so lahko povišana temperatura (Δ), povišan tlak (P), svetloba (hν, UV), katalizator (kat, Pt, Ni, H+, FeCl3 ...), vodna raztopina (aq), organsko topilo (C2H5OH, CCl4 ...) in drugo.

Stranski produkti so lahko anorganske spojine, ki jih vedno niti ne pišemo. Poglejmo tri primere reakcijskih shem:

A   

1. Ugotovite, kašno vlogo imajo navedene spojine v reakcijah A, B in C. Katere spojine so substrat (s), reaktant (r), glavni produkt (g) in stranski produkt (p)?

reakcija
spojina
vloga spojine
A NaOH
r
A NaCl
p
B
HNO3, H2SO4 r
C
CH3Cl
g
B
C6H6
s
C
CH4
s
A
CH3CH2OH
g

Primer povezanih reakcijskih shem:

 

<NAZAJ
>NAPREJ61/335