Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reakcije alkenov

Alkeni so nenasičeni ogljikovodiki,

Model molekule etena
ki imajo eno ali več dvojnih vezi. Dvojne vezi (vezi $\sigma$ in $\pi$ ) predstavljajo povečano elektronsko gostoto, ki privlačujejo elektrofile. Na $\pi$-vez se najprej veže elektrofil, nato se v molekulo veže še nukleofil. Značilne reakcije na alkene so torej elektrofilne adicije.

Halogeniranje je vezava halogenih elementov na dvojne vezi. Najpogosteje vežemo klor ali brom. Bromiranje uporabljamo tudi za  dokazovanje prisotnosti nenasičenih vezi v alkenih in alkinih.

Hidrohalogeniranje je reakcija vezave vodikovih halogenidov (HF, HCl, HBr, HI). Ker se tu vežeta na dvojno vez dva različna atoma, moramo paziti na to, kateri produkt dejansko nastane. Pri tem upoštevamo Markovnikovo pravilo.

Hidrogeniranje je vezava vodika na dvojne vezi, ki poteka ob prisotnosti katalizatorja (Pt ali Pd). Znana reakcija hidrogeniranja je priprava nasičenih maščob iz nenasičenih (priprava margarine iz rastlinskih maščob).

Hidriranje ali adicija vode. To je reakcija, ki poteče v prisotnosti kisline. Vodikov ion (oksonijev ion) se veže najprej, nato sledi vezava skupine OH iz molekule vode. Tudi pri adiciji vode je treba upoštevati Markovnikovo pravilo. 

Naslednjim reakcijam določite številko slike (1 do 4), na kateri je ta reakcija prikazana.

Halogeniranje
1
Hidrogeniranje 
2
Hidrohalogeniranje 4
Hidriranje 
3
<NAZAJ
>NAPREJ63/335