Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reakcije alkinov

Model molekule etina
Alkini so nenasičeni ogljikovodiki z vsaj eno trojno vezjo. Alkini so zaradi krajše razdalje med atomoma ogljika ob trojni vezi nekoliko manj reaktivni. Tudi na alkine potekajo elektrofilne adicije.

Varjenje z etinomEtin ali tudi acetilen uporabljajo pri avtogenem varjenju. Plamen dosega temperature do 3000 °C. Da dosežejo popolna oksidacija in tako visoko temperaturo, morajo posebej dovajati kisik. Zato imajo varilci dve jeklenki, za kisik in za etin.

Uredite kemijsko enačbo za gorenje acetilena.

2 C2H2(g) + 2 O2(g)4 CO2(g) + 2 H2O(g)

Zaradi dveh $\pi$ - vezi se pri reakciji veže 2-krat več reaktanta. Drugače poteče reakcija adicije vode. Kislina ni učinkovita na trojno vez, potreben je ion Hg2+ kot katalizator, da reakcija poteče.

Nastali produkt je enol, ki se pretvori v aldehid (ali keton), obe spojini, ki sta v ravnotežju. Ta pojav imenujemo TAVTOMERIJA.

Enol in aldehid oziroma enol in keton sta funkcionalna izomera.

Podobne reakcije, ki potekajo na alkenih in alkinih, potekajo tudi na cikloalkenih in cikloalkinih.

Ugotovite, ali pri naslednjih adicijah nastane samo en produkt (prvi (p) ali drugi (d)), oba produkta (o) ali reakcija ne poteče (n). Vpišite črke p, d, o ali n ob vsaki reakciji.

p

d
  o

p
n

d
<NAZAJ
>NAPREJ64/335