Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reakcije alkanov

Alkani so nasičeni ogljikovodiki z enojnimi vezmi med atomi ogljika C–C in atomi ogljika in vodika C–H. Model molekule metanaVse vezi v molekuli so zelo močne, vez C–H je tudi šibko polarna, ker imata vodik in ogljik podobno elektronegativnost. Enakomerno razporejena elektronska gostota v molekuli je vzrok za kemijsko nereaktivnost alkanov. Nekaj reakcij pa vseeno poteka.

Halogeniranje: Alkani se ob prisotnosti svetlobe ali pri

Model CCl<sub>4</sub>
povišani temperaturi lahko spajajo tudi s halogenimi elementi, zlasti s klorom ali bromom. Pri tej reakciji se vodik v alkanu zamenja s halogenim elementom. Reakcija poteka po mehanizmu radikalske substitucije (SR). Če je na voljo dovolj halogenega elementa, se reakcija lahko nadaljuje z zamenjavo drugih vodikovih atomov, običajno pa nastane zmes več produktov.

Radikalska reakcija je verižna reakcija, ki sestoji iz treh stopenj.

Plinski gorilnik
Oksidacija: Alkani pri povišani temperaturi reagirajo s kisikom, govorimo o gorenju. Daljše verige alkanov se težje vžgejo. Kemijsko reakcija ni zanimiva, je pa pomembna zaradi pridobivanja energije. Ker pri reakciji nastaja tudi ogljikov dioksid, ki vpliva na podnebne spremembe, je človeštvo primorano razmišljati o drugih virih energije.

Rafinerija
Kreking: Je proces, v katerem se večje molekule alkanov, katerih uporabna vrednost ni velika, pretvorijo v manjše, veliko bolj uporabne krajše molekule alkanov, alkenov in alkinov. Poteče pa lahko tudi reakcija izomerizacije, kjer se molekule razvejajo ali nastanejo ciklične spojine (reforming).

1. Zapišite molekulsko formulo ogljikovodika, če je iz 1 mola ogljikovodika nastala ustrezna množina produktov.

a)  C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O
b)  C7H12 + 10 O2 → 7 CO2 + 6 H2O
<NAZAJ
>NAPREJ62/335