Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Alkani so zelo reaktivne spojine pri sobnih pogojih.

Drži. Ne drži.
2.

Bromiranje benzena poteče enako lahko kot bromiranje etena.

Drži. Ne drži.
3.

Alkini so manj reaktivni kot alkeni.

Drži. Ne drži.
4.

Kaj ne nastane pri kloriranju pentana?

5.

Dopolnite poved, ki se nanaša na reakcijo iz prejšnje naloge.

Reakcija kloriranje pentana spada med radikalske substitucije.
6.

Če alkene uvajamo v vodo, nastanejo alkoholi.

Drži. Ne drži.
7.

Katera spojina (A, B, C ali D) nastane pri reakciji?

8.

V katerem primeru propen ne bo reagiral?

9.

Katera spojina ne more nastati pri bromiranju pentana?

<NAZAJ
>NAPREJ67/335