Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reakcije arenov

Elektrostatična površina

Po skeletni formuli benzena bi sklepali, da je benzen nenasičen ogljikovodik (cikloalken). Na modelu vidimo, da je elektrostatičen naboj v molekuli enakomerno razporejen. Izmerite dolžino vezi in velikost kotov v molekuli. Navodila se skrivajo pod gumbom.

Dolžina vseh vezi C-C v molekuli benzena je 138 nm. Vsi koti v molekuli so 120 °.

Zaradi enakomerne razporeditve -elektronov v obroču (delikalizacija -vezi) aromatske spojine niso reaktivne za reakcije adicij. Značilne reakcije so elektrofilne substitucije.

Elektrofilne aromatske substitucije

Dopolnite reakcije elektrofilnih substitucij z ustreznimi reagenti.

Reakcija
Reagent
Reakcija
Reagent
kloriranje Cl2
nitriranje 
HNO3  
butiliranje
CH3CH2CH2CH2Br
   
propanoiliranje CH3CH2COCl
sulfoniranje
H2SO4  
<NAZAJ
>NAPREJ65/335