Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Reaktivni delci so: radikali (R), elektrofili (E+) in nukleofili (Nu).

Reakcijska shema ponazarja kemijsko reakcijo s ponazoritvijo substrata, reagenta, pogojev, glavnega produkta in strankega produkta.


Reakcije alkanov: oksidacije, radikalske substitucije (halogeniranje), kreking.

Reakcije alkenov: oksidacije, elektrofilne adicije (halogeniranje, hidrohalogeniranje, hidrogeniranje, hidriranje).

Reakcije alkinov: oksidacije, elktrofilne adicije (halogeniranje, hidrohalogeniranje, hidrogeniranje, hidriranje).

Pri hidriranju alkinov poteče izomerizacija enola v aldehid oziroma v keton. Izomera sta v ravnotežju, ta pojav imenujemo tavtomerija.

Reakcije arenov: elektrofilne substitucije (halogeniranje, alkiliranje, aciliranje, nitriranje, sulfoniranje).

Pri naslednjih reakcijah nastanejo radikali ali elektrofili in nukleofili. Dopolnite reakcijo z besedo ho, če gre za homolitsko prekinitev vezi, in he, če gre heterolitsko prekinitev vezi.

 

Reakcija Prekinitev vez

he

he

ho
he

Zapišite racionalno formulo produkta, ki nastane pri naslednjih reakcijah.

2CH3CHCHCH2CH3 + 15O2/Δ → 10 CO2 + 10 H2O

CH3CHCHCH2CH3 + H2 / Pt → CH3CH2CH2CH2CH3

CH2CHCH2CH2CH3 + HBr → CH3CHBrCH2CH2CH3

CH3CH2CH2CHCH2 + Br2 →  CH3CH2CH2CHBrCH2Br

CH2CH2 + H2O/H+ →  CH3CH2OH

<NAZAJ
>NAPREJ66/335