Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
V naših krajih prevladujejo beli, modri in rumeni cvetovi, saj čebele, ki so glavni opraševalci, privlačijo zlasti te barve.

Fotosintezna barvila

Naravna barvila imajo ključno vlogo tudi v nekaterih fizioloških procesih, kot sta prenos kisika v krvi in fotosinteza pri rastlinah. Ko v kloroplastu rastline foton svetlobe trči v molekulo fotosinteznega barvila, se nekaj svetlobe odbije, nekaj pa jo molekula barvila absorbira. Absorpcija svetlobe omogoča proces fotosinteze pri rastlinah, algah in modrozelenih cepljivkah. Ker pa vsako barvilo absorbira svetlobo samo nekaterih valovnih dolžin, je običajno v rastlini prisotnih več različnih barvil, ki sodelujejo v procesu fotosinteze. Fotosintezna barvila obsegajo tri glavne skupine, ki se med seboj razlikujejo v kemijski zgradbi in v absorpciji svetlobe: klorofile, karotenoide in fikobiline.

Klorofili

Za zeleno obarvanje listov rastlin so odgovorni klorofili. Kot glavna fotosintezna barvila za absorpcijo svetlobe omogočajo proces fotosinteze. Klorofili so tetrapirolna barvila, ki imajo štiri enote pirola sklenjene v porfirinski obroč. V notranjosti je s posebno (koordinacijsko) vezjo pripet ion magnezija. Zaradi prostega gibanja Π-elektronov lahko porfirinski obroč elektrone sprejema ali oddaja. Tako lahko elektroni prehajajo na druge molekule in jih s tem reducirajo.

Oglejte si prostorski model molekule klorofila v paličnem, krogličnem in kalotnem pogledu.

Model molekule klorofila
palični kroglični kalotni
<NAZAJ
>NAPREJ305/335