Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Naravna barvila imajo evolucijski pomen pri prepoznavanju, varovanju in razmnoževanju organizmov ter v fizioloških procesih, kot sta fotosinteza in prenos kisika.

Fotosintezna barvila obsegajo tri glavne skupine, ki se med seboj razlikujejo v kemijski zgradbi in v absorpciji svetlobe: klorofile, karotenoide in fikobiline.

Klorofili, glavna fotosintezna barvila, imajo v molekuli štiri enote pirola sklenjene v planaren porfirinski obroč s koordinacijsko vezanim ionom magnezija. Klorofil ima dva absorpcijska vrhova v rdečem (650 nm) in v modrovijoličnem delu spektra (450 nm).

Rastline vsebujejo pomožna fotosintezna barvila karotenoide, kot so β-karoten, lutein, violaksantin in neoksantin. So nepolarna barvila, najmočneje absorbirajo svetlobo valovnih dolžin med 400 in 500 nm.

Fikobilini so vodotopna pomožna fotosintezna barvila v rdečih algah in modrozelenih cepljivkah. Fikoeritrin odbija rdeči, fikocijanin pa modri del spektra vidne svetlobe. Vrh absorpcije imata v predelu valovnih dolžin, ki jih druga fotosintezna barvila ne morejo izkoristiti.

V fizioloških procesih so molekule barvil pogosto vezane na beljakovine. Primer je hemoglobin za prenos kisika. Vsako od njegovih štirih podenot sestavlja beljakovinski del globin, ki ima na polipeptidno verigo vezano po eno molekulo hema. Na proteine so vezana tudi nekatera fotosintezna barvila.

<NAZAJ
>NAPREJ311/335