Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vezava barvilnih molekul na beljakovine

V fizioloških procesih so molekule barvil pogosto vezane na beljakovine. Primer je hemoglobin, ki ima štiri podenote. Vsako sestavlja beljakovinski del globin, ki ima na polipeptidno verigo vezano po eno molekulo hema. Podobno je tudi v primerih fotosinteznih barvil. Znanstveniki so razvozlali, kako se molekule fikoeritrina ali fikocianina vežejo na beljakovinski del makromolekule. Modeli molekul v nadaljevanju prikazujejo prostorski zgradbo hemoglobina (hem je bolje viden v kalotnem pogledu) ter fikoeritrina in fikocianina v povezavi z beljakovinskim delom makromolekule.

Hemoglobin – prostorski model makromolekule

Model molekule hemoglobina
palični kroglični kalotni

Fikoeritrin v povezavi z beljakovinsko makromolekulo

Fikoeritrin z beljakovinskim delom

Fikocijanin v povezavi z beljakovinsko makromolekulo

Fikocijanin z beljakovinskim delom
<NAZAJ
>NAPREJ310/335