Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Preberite spodnje besediloin dopolnite manjkajoče besede.

Pojav, ko organizem z varovalnimi barvami in obliko posnema okolje, da postane neopazen, se imenuje mimikrija . Močni kontrastni vzorci strupenih organizmov služijo kot svarilne barve.

Za zeleno obarvanje listov rastlin so odgovorni klorofili . V jesenskem listju po njihovi razgradnji postanejo vidni rumeni karotenoidi .  V nekaterih listih se sintetizirajo tudi rdeči antocianini . Najdlje pozimi ostanejo vidni rjavi tanini

Makromolekula za prenos kisika je hemoglobin . Vsako od štirih podenot  sestavlja beljakovinski del globin , ki ima na polipeptidno verigo vezano po eno molekulo hema .

2.

Oglejte si tridimenzionalni model molekule klorofila v rotaciji in na osnovi opažanj izberite pravilne trditve.

3.

Najpomembnejša predstavnika klorofilov sta klorofil a in klorofil b. Med seboj se razlikujeta po skupinah na obroču, označenem s črko B. Klorofil a ima na obroč B pripeto metilno (−CH3) skupino, klorofil b pa aldehidno (−CHO) skupino. Ker je metilna skupina manj polarna od aldehidne, je klorofil a bolje topen v nepolarnih topilih kot klorofil b. Na osnovi različne polarnosti lahko ti dve barvili ločimo z metodo kromatografije. Katere strukturne elemente prepoznavate v zgradbi molekul klorofila a in b?

<NAZAJ
>NAPREJ312/335