Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obravnava enačb s parametrom

Reši enačbo $ax=3$ s parametrom $a$. Zapiši množico rešitev.

Enačbo s parametrom obravnavamo, ko zapišemo možne rešitve enačbe glede na izbiro vrednosti parametra.

Zgled

Reši in obravnavaj enačbo $px=4p$ s parametrom $p$ v množici realnih števil.

Rešitev enačbe s parametrom je lahko tudi prazna množica ali osnovna množica.

Zgled

Reši enačbo  $ax+4=3a$ s parametrom $a$. V obarvano polje povleci ustrezno ekvivalentno enačbo.

a) Obravnavaj rešitev enačbe s parametrom $ax+4=3a$.
b) Za katero vrednost parametra $a$ ima enačba rešitev $x = 0$?

Zgled

Reši in obravnavaj enačbo s parametrom $8-mx=5m+4$. Izberi pravilne trditve.

<NAZAJ
>NAPREJ94/513