Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Reši in obravnavaj enačbo $(3+n)\cdot x=12+4n$. $\mathcal{U}=\mathbb{R}$. Nato primerjaj svojo rešitev z Gašperjevo rešitvijo na naslednjem prikazu.

Zgled

V enačbi $bx+3=2x-1$ je parameter označen s črkovno oznako $b$. Reši enačbo s preoblikovanjem v ekvivalentne enačbe.

a) Obravnavaj enačbo s parametrom.

b) Pri kateri vrednosti parametra $b$ ima enačba rešitev $x = 0$? 

Zgled

Reši in obravnavaj enačbo $2ax=a-b$, kjer sta a in b parametra.

Enačba s parametrom ima lahko tudi več parametrov.

Zgled

Za katere vrednosti parametra $a$ in $b$ enačba nima rešitve?
$(b-1)\cdot a\cdot x = (a -1)\cdot b$

<NAZAJ
>NAPREJ95/513