Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.

V zvezek nariši grafe linearnih funkcij: $f(x)=x$, $g(x)=x-1$ in $h(x)=x+3$. Vse tri grafe nariši v isti koordinatni sistem.

9.

V koordinatno mrežo nariši točki $A(1,\, 3)$ in $B(2,\, 5)$. Nariši premico $AB$, ki je graf linearne funkcije $f$. Zapiši funkcijski predpis funkcije $f$.

10.

Graf linearne funkcije $g$ s smernim koeficientom $-4$ poteka skozi točko $A(1,\,-1)$. Zapiši funkcijski predpis funkcije $g$. 

11.

Graf linearne funkcije $f$ s smernim koeficientom $-7$ poteka skozi točko $A(2,\,-6)$. Zapiši funkcijski predpis funkcije $f$.

12.

Ema dobi $56$ € žepnine. Vsak dan porabi $2$ €. Zapiši predpis linearne funkcije $f$, ki predstavlja količino Eminega denarja $x$ dni po prejetju žepnine. Nariši graf funkcije $f$.

13.

Čoln je od marine oddaljen $200 \, \rm{km}$. Z enakomerno hitrostjo $12 \, \rm{km}$ na uro se oddaljuje od marine. Zapiši predpis linearne funkcije, ki predstavlja oddaljenost čolna od marine po $x$ urah vožnje. Nariši graf funkcije $f$.   

14.

Dana je linearna funkcija $g(x)=-3x+mx-m$. Pri kateri vrednosti spremenljivke $m$ bo njen graf vzporeden z grafom funkcije $f(x)=-x+10$?

$m=$ 2
<NAZAJ
>NAPREJ234/513