Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poglej risanko. Bodi pozoren na pojme poskus, izid in dogodek.

Zgled

"Vržemo kovanec" je dogodek.

Drži. Ne drži.

Poskus je vsaka načrtna aktivnost, ki jo izvajamo pod enakimi pogoji po vnaprej določenih pravilih.
Dogodek je vsak pojav, ki se pri poskusu lahko zgodi ali pa tudi ne. 
Izid je vsak dogodek, ki se lahko zgodi v danem poskusu. Ugodni izidi so tisti, ki se zgodijo v korist opazovanega dogodka, neugodni pa tisti, pri katerih se opazovani dogodek ne zgodi.

Zgled

V vrečo damo $3$ rdeče, $2$ zeleni in $1$ modro kroglico. Kroglice dobro premešamo in na slepo izvlečemo eno kroglico. 

Za dani poskus zapiši vse možne izide.

Zgled

Poskuse in dogodke povleci v pripravljeni polji.

<NAZAJ
>NAPREJ498/513