Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Poskus je vsaka načrtna aktivnost, ki jo izvajamo pod enakimi pogoji po vnaprej določenih pravilih. Dogodek je vsak pojav, ki se pri poskusu lahko zgodi ali pa tudi ne. Izid je vsak nesestavljen dogodek, ki se lahko zgodi v danem poskusu. Ugodni izidi so tisti, ki se zgodijo v korist opazovanega dogodka, neugodni pa tisti, pri katerih se opazovani dogodek ne zgodi.

Naj bo poskus met kocke in dogodek: "Pade sodo število pik". Pri izvedbi poskusa je možnih šest izidov, trije so ugodni (pade $2$, $4$ ali $6$ pik) in trije neugodni (pade $1$, $3$ ali $5$ pik). V naslednjem primeru pravilno razvrsti zapisane poskuse in dogodke.

Slučajni dogodek je dogodek, ki se pri nekaterih ponovitvah poskusa zgodi, pri drugih pa ne.
 
Nemogoč dogodek je dogodek, ki se ne more zgoditi pri nobeni ponovitvi poskusa.
 
Gotov dogodek je dogodek, ki se zgodi pri vsaki ponovitvi poskusa.

V vrečo damo eno zeleno, eno rdečo in dve modri kroglici. Nato zamižimo in izvlečemo eno kroglico.
 

Dogodke poveži z ustreznimi vrstami dogodkov.

Izvlečemo modro kroglico.
slučajni dogodek
Izvlečemo črno kroglico.
nemogoč dogodek
Izvlečemo barvno kroglico.
gotov dogodek
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ500/513