Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Zavrtimo kolo sreče. Slučajnim dogodkom pripiši črko S, gotovim dogodkom pripiši črko G in nemogočim dogodkom pripiši črko N.

G   Kolo sreče se ustavi na vrsti sadja.

N   Kolo sreče se ustavi na grozdju.

S   Kolo sreče se ustavi na banani. 

G   Kolo sreče se ne ustavi na grozdju.

S   Kolo sreče se ne ustavi na banani.

8.

Iz tršega papirja izreži krog in ga razdeli na šest enakih delov. Vsak del pobarvaj z drugačno barvo. Izrezani krog skozi središče natakni na tanjši svinčnik, da dobiš model vrtavke. Kateri poskus lahko opraviš? Kateri so vso možni izidi poskusa? Izberi dogodek in ponavljaj poskuse tolikokrat, da dosežeš ugoden izid. Primerjaj število opravljenih poskusov s sošolcem.

9.

Koliko je vseh možnih izidov pri posameznem poskusu? Dopolni s številkami. Pomagaj si s kombinatoričnim drevesom.

Vržemo kovanec. Število vseh izidov: 2

Kovanec vržemo dvakrat. Število vseh izidov: 4

Kovanec vržemo trikrat. Število vseh izidov: 8

Kovanec vržemo petkrat. Število vseh izidov: 32

Kovanec vržemo $n$-krat. Koliko je vseh možnih izidov?

10.

Izmed števil $1$, $2$, $3$, $4$, $5$, $6$ izberemo poljubni dve števili. Za dogodek: "Vsota izbranih števil je enaka $7$," ugotovi, ali je gotov, nemogoč ali slučajni.

Opisani dogodek je slučajni  dogodek.

<NAZAJ
>NAPREJ502/513