Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ploščina trikotnika

V kvadratno mrežo (npr. karirasti zvezek) nariši trikotnik $ABC$ s podatki: $a=4\ \rm{cm}$, $b=5\ \rm{cm}$ in $c=6\ \rm{cm}$. Kaj lahko poveš o ploščini trikotnika $ABC$?

Kako bi ploščino trikotnika izračunali?

Izreži dva skladna ostrokotna trikotnika. Enega izmed trikotnikov razreži po eni od višin trikotnika. Iz trikotnika in obeh delov drugega trikotnika oblikuj pravokotnik. Postopek si oglej v galeriji slik. Ugotovi, kakšna je zveza med ploščino tako oblikovanega pravokotnika in ploščino začetnega trikotnika.

Zdaj preoblikuj en trikotnik v pravokotnik. Pomagaj si s spodnjim prikazom. Opiši postopek.

Podobno lahko trikotnik preoblikujemo tudi po drugih dveh višinah.

Ploščina trikotnika je enaka polovici produkta dolžine stranice in višine na to stranico.

$$p=\frac{a\cdot v_a}{2} \, \text{    ali     } \, p=\frac{b\cdot v_b}{2} \, \text{    ali     } \,  p=\frac{c\cdot v_c}{2}$$

<NAZAJ
>NAPREJ376/539