Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Izračunaj ploščino narisanega štirikotnika $ABCD$. 

8.

Načrtaj kvadrat $ABCD$ z dolžino stranice $4\ \rm{cm}$. Razpolovišče stranice $AD$ označi s točko $E$. Izračunaj ploščino trikotnika $BCE$ in jo primerjaj s ploščino kvadrata.

9.

V trikotniku izračunaj neznano količino.

a) $p=30\ \rm{cm^2}$, $a=10\ \rm{cm}$, $v_a=?$

b) $p=4\frac{2}{7}\ \rm{cm^2}$, $b=2\frac{1}{7}\ \rm{cm}$, $γ=90^{\circ}$, $a=?$

Dopolni.
a) $v_a=$ 6 $\rm{cm}$
b) $a=$ 4 $\rm{cm}$
10.

Izračunaj ploščino osenčenega trikotnika. Točki $E$ in $F$ sta razpolovišči stranic kvadrata.

11.

Kvadrat ima obseg $2,4\ \rm{dm}$. Ploščina kvadrata je trikrat večja od ploščine trikotnika s stranico $a=0,4\ \rm{dm}$. Izračunaj višino trikotnika na stranico $a$.

12.

Merska števila ploščin enakokrakih pravokotnih trikotnikov z dolžino katete $2\ \rm{cm}$, $4\ \rm{cm}$, $6\ \rm{cm}$, $8\ \rm{cm}$ ... so členi zaporedja.

a) Zapiši prvih šest členov zaporedja.
b) Zapiši dvajseti člen zaporedja
c) Po katerem pravilu bi izračunal $n$-ti člen zaporedja?

<NAZAJ
>NAPREJ381/539