Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računanje ploščine trikotnika

S sošolci na karirast papir narišite več trikotnikov s podatkoma $c=5\ \rm{cm}$ in $v_c=4\ \rm{cm}$. S pomočjo štetja kvadratkov ocenite ploščino vsakega izmed trikotnikov. Primerjajte ploščine trikotnikov. Kaj opazite?

Premikaj oglišča spodnjega trikotnika. Zapiši svoje ugotovitve.

Trikotniki, ki se ujemajo v dolžini stranice in pripadajoče višine, so ploščinsko enaki.

Zgled

Rešimo uvodno nalogo.

Mark in njegova družina so se odločili prepleskati fasado družinske hiše. Koliko posod barve potrebujejo, če ena posoda zadostuje za $40\ \rm{m^2}$ površine? 

Zgled

Ploščina trikotnika je $10\ \rm{cm^2}$. Dolžina stranice je $4\ \rm{cm}$. Izračunaj višino $v_c$.

Zgled

Izračunaj ploščino trikotnika $ABC$ s podatkoma $a=4\ \rm{cm}$ in $v_a=3,5\ \rm{cm}$.

$p=$ 7 $\rm{cm^2}$
<NAZAJ
>NAPREJ377/539