Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

V trikotniku poznaš dolžini stranic $a = 4\ \rm{cm}$ in $c = 5\ \rm{cm}$. Veš, da je $v_a = 3\ \rm{cm}$. Izračunaj višino na stranico $c$.

Ploščina pravokotnega trikotnika

Izreži pravokotnik z dolžino $8\ \rm{cm}$ in širino $6\ \rm{cm}$. Pravokotnik prereži po eni izmed diagonal na dva lika. Katera lika nastaneta? Izračunaj njuni ploščini.

Ploščina pravokotnega trikotnika je enaka polovici produkta dolžin obeh katet:

$$p=\frac{a\cdot b}{2} \, \text{ ali } \, p=\frac{1}{2}\cdot a\cdot b.$$

Zgled

Izračunaj obseg in ploščino pravokotnega trikotnika s hipotenuzo $5\ \rm{cm}$ ter katetama $4\ \rm{cm}$ in $3\ \rm{cm}$.

$o=$ 12 $\rm{cm}$

$p=$ 6 $\rm{cm^2}$

Zgled

Izračunaj ploščino lika, skiciranega na kvadratni mreži.

Zgled

S pomočjo računalniškega orodja dokončaj načrtovanje enakostraničnega trikotnika $ABC$. Z izbiro ustreznih gumbov zapiši ploščino trikotnika, dolžino stranice in višino trikotnika.

<NAZAJ
>NAPREJ378/539