Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Osna simetrija

Vzemi list papirja in ga prepogni. Na prepognjen papir nariši polovico srčka in ga izreži. Papir razgrni. Kaj opaziš?

Lik, ki je sestavljen iz dveh zrcalnih polovic, je osno simetričen ali osno someren. Premico, čez katero se ena polovica lika prezrcali v drugo, imenujemo simetrijska os, simetrala ali somernica. Vsak lik, ki se čez premico prezrcali sam vase, je osno simetričen.

Zgled

Vzemi pravokoten list papirja. Razišči, kako ga lahko prepogneš, da se dela natanko prekrijeta.

Nekateri liki imajo več kot eno simetralo.

Zgled

Kvadrat ima $4$ simetrijske osi. Premakni jih na ustrezno mesto.

Zgled

Nariši krog in razišči, koliko simetrijskih osi ima. Opiši lego simetrijskih osi.

<NAZAJ
>NAPREJ124/539